Saturday, February 16, 2013


நாமக்கல் வின்னர்ஸ் சேம்பர் விழாவில் கலைமாமணி முனைவர். கு. ஞானசம்பந்தன் அவர்களிடம் இதழியல் மற்றும் படைப்பிலக்கிய பணிக்காக விருது பெறும் கவிஞர் ஏகலைவன்

No comments:

Post a Comment